رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر امورشهری وشوراها

11 بهمن, 1393 - 11:33 -- mehrdadkrezaei69_406

دفتر امورشهری وشوراها

•    در استانداری هایی که واحد مستقل حمل و نقل و ترافیک دارند
1.    مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان
2.    همکاری با دفتر فنی استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرحهای عمرانی در شهرها
3.    بررسی طرحهای عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفتر فنی به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هائیکه از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد.
4.    مطالعه بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارائه خط مشی اتخاذ روشهایی در جهت ارتقا سطح درآمد شهرداری ها و خودکفائی آنها
5.    نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی سازمان های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع  با همکاری دفتر فنی
6.    بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح شهرها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط
7.    تعیین الویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم
8.    بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهرداریها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری
9.    صدور دستورالعمل هایلازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از مالی و اعتباری
10.    جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شوراهای استلامی استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و بررسی گزارش های ارسالی شهرستانها
11.    انجام برنامه ریزی های سالم به منظور ارتقا روزافزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا
12.    تهیه و تنظیم پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشناسازی اعضا شوراها با وظایف و مسئولیتهای قانونی خود و سایر مسائل مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و ارائه آن به واحد مربوط جهت اجرا
13.    بررسی و تنظیم برنامه آموزشی پیشنهادی و ارائه به واحد مربوطه به منظور آشنایی کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداریها با قوانین آئین نامه ها و دستورالعمل  های مربوط به شوراهای اسلامی