رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر امورروستایی وشوراها

11 بهمن, 1393 - 11:34 -- mehrdadkrezaei69_406

دفتر امورروستایی وشوراها

1.    مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان
2.    همکاری با واحدهای ذی ربط در وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در روستاها
3.    بررسی طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هائی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد با همکاری دفتر فنی استانداری
4.    اقدام در مورد راهنمائی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستایی به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خود یاری و مشارکت مردم
5.    نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی
6.    هماهنگی با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی براساس استعدادهای مناطق، به منظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری، صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی
7.    انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاههای مربوطه، بانکها و موسسات مالی به منظور پرداخت کمک های فنی و اعتباری، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده
8.    همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی: 1- ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها 2- فعال سازی تشکل های مردمی و خیرین و بخش خصوصی در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه های عمرانی  طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی، رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزشهای مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای هر منطقه 3- رفع نیازهای آموزشی در زمینه دینی، تربیتی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خودباوری، خود اتکاییی و عزت نفس در روستاییان
9.    توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه های سلامت، تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان
10.    نظارت بر اقدامات دستگاههای متولی حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی روستاها در چارچوب قوانین موجود
11.    نظارت بر واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط در زمینه اجرای طرح های بهسازی و نوسازی ساختار کالبدی محیط و مقاوم سازی مسکن روستایی و اجرای طرحهای مصوب روستایی
12.    تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه و ارائه به اداره کل مدیریت بحران جهت تخصیص اعتبارات لازم
13.    بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری و همکاری با واحدهای ذیربط در نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاریهای استان
14.    برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل دهیاریها براساس قوانین و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرمانداریها و بخشداریهای استان
15.    ابلاغ قوانین و دستورالعمل های مربوط به دهیاری ها به فرمانداران و واحدهای استانی دستگاه های اجرائی
16.    پیگیری تهیه طرح های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذی ربط استانی
17.    ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداریها و دهیاریها
18.    پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاریها و هماهنگی های لازم در این زمینه با واحدهای ستانی دستگاه های اجرایی و پیگیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذی ربط
19.    همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه های عوراض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری و شورای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تایید و ابلاغ برای اجرا
20.    همکاری با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و واحدهای ذیربط در استانداری به منظور تهیه بانکهای اطلاعاتی، جمع آوری اطلاعات و تنظیم با تغییرات شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخص ها و به روزرسانی بانک اطلاعات دهیاریها و شوراهای اسلامی روستا