رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

طرح ها و برنامه های دفتر امور روستایی و شوراها

11 بهمن, 1393 - 13:47 -- medisa.nikoo_398

طرح ها و برنامه های دفتر امور روستایی و شوراها

1. پیگیری تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ از طریق تشکیل شورای فرهنگی روستا

2. تقویت مدیریت و نظارت عالیه بر شرکتهای تعاونی دهیاریها (آموزش ، عرصه های اقتصادی و اشتغالزایی، نظارت ، حسابرسی و...)

3. تشکیل بانک اطلاعات روستاهای استان

4. تشکیل بانک اطلاعات دهیاریهای استان

5. تشکیل بانک اطلاعات پروژه های دهیاریهای استان

6. برگزاری همایش سراسری دهیاران استان

7. مدیریت منابع مالی و اعتباری دهیاریهای استان (توزیع ؛ نظارت، حسابرسی و...)

8. مدیریت پروژه های عمرانی دهیاریها (اولویت بندی، نظارت ،کنترل ،  و...)

9. تهیه، تدوین و نشر کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز دهیاران در صورت تامین اعتبار

10. ساماندهی مزار شهداء

11. توسعه مدیریت پسماند در روستاهای دارای دهیاری .م

12. برگزاری دوره آموزشی ICDL  ویژه دهیاران جدید

13. برگزاری آزمون مکاتبه ای دهیاران

14. برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی

15. برگزاری دوره آموزشی مدیریت تعاونی های دهیاریها

16. برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرهنگی روستایی

17. برگزاری دوره آموزشی اقتصاد محلی ویژه دهیاران

18. برگزاری دوره آموزشی بهداشت عمومی و سلامت روستا

19. برگزاری دوره آموزشی روشهای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی

20. برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی دهیاریها