به ریاست حسینی فرماندار تاکستان جلسه عیات بازرسی انتخابات شهرستان تاکستان برگزار شد

جلسه هیات بازرسی انتخابات شهرستان تاکستان

  • 06 Jan 2024
  • شناسه مطلب: 1178856
  • تعداد بازدید : 7979

به ریاست سید جمال الدین حسینی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان ، جلسه هیأت بازرسی انتخابات با حضور معاونین سیاسی و عمرانی فرماندار و دیگر اعضا برگزار و گزارشی از روند فعالیتهای بازرسی انتخابات شهرستان ارائه شد. کنترل و بازرسی جریان انتخابات در سطح شهرستان ، حصول اطمینان از انجام دقیق وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات ، برنامه ریزی و برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای بازرسین و رسیدگی به شکایات واصله از جمله وظایف هیات بازرسی انتخابات می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان


اشتراک گذاری