Responsive Image

گزارشات تخصصی

تنوع قومی در استان قزوین

یکی از مقوله های مهم و اساسی درحوزه های اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای مقوله قومیت است.وجود اقوام و طوایف درهر جامعه ای ضمن اینکه دارای مزایا و فوایدی است دارای مضرات ومعایبی نیز هست...

اطلاعات بیشتر

شناسایی و الویت بندی شاخص های انتخاب مدیران مستعد آینده

هدف اصلی از انجام این تحقیق طراحی و تبیین الگوی مناسب برنامه ریزی جهت پرورش مدیران مستعد آینده سازمان با رویکرد حرکت به سمت اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کشور در عرصه های مختلف ودر قسمتهای اجرایی...

اطلاعات بیشتر

سرمایه اجتماعی وشاخص های آن در جامعه ایران،محمد اسماعیلی

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروند ی در هر جامعه ای است. و عدم سرمایة اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوز ة برنامه ریزی منجر می گردد. سرمایه...

اطلاعات بیشتر

برندینگ کارفرما و مکان راهکاری در راستای انطباق با چالش 4 ده سالگی - کلان پروژه های تفریحی-اقامتی در سطح کلان و منطقه ای

–زمستان97 چکیده: با توجه به اهمیت نیروی انسانی بعنوان مهمترین سرمایه سازمانی تئوری "برندینگ کارفرما" مبتنی بر داده های مکانی ،بهترین راهبرد مدیریتی سازمانها با رویکرد بو می می باشد.با توجه به گذر...

اطلاعات بیشتر

کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدیریت نوین روستایی

بدون شک امروزه، مهاجرت روستائیان به عنوان یکی از مسائل و دغدغه های جدی مدیران و مسئولین این حوزه می باشد که اهدافی چون استفاده بهینه از منابع طبیعی، افزایش تولید در راستای امنیت غذایی، تعادل جمعیتی...

اطلاعات بیشتر
بررسی روش‌های استخراج و روش‌های یادگیری ماشین برای تشخیص نفوذ امنیت...

بررسی روش‌های استخراج و روش‌های یادگیری ماشین برای تشخیص نفوذ امنیت سایبری

مهرداد کشاورز رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر - گرایش نرم افزار مقدمه این مقاله نتایج یک بررسی از یادگیری ماشین (ML) و روش‌های داده کاوی (DM) برای کاربردهای امنیت سایبری را ارایه می‌دهد.

اطلاعات بیشتر