اداره کل حراست

Responsive Image

امین گلدوزها

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

 1. برنامه‌ریزی،ساماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیت‌ها و اقدامات تأمینی جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل ،تأسیسات و اسناد و مدارک و تجهیزات و مخابرات استانداری و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و شهرداری‌های استان.
 2. نگهداری و حفاظت اطلاعات مربوط به پرسنل استانداری،واحدهای تابعه و جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز جهت ارائه گزارش‌های نوبه‌ای و موردی به استاندار .
 3. بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده.
 4. اظهارنظر در موردپذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به خدمت به استانداری و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و شهرداری‌های استاند مطابق قوانین و ضوابط مصوب و رسیدگی به شکایات واصله در مورد آنها.
 5. اعلام صلاحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال ،انتقال و مأموریت به استانداری و واحدهای تابعه.
 6. بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاه‌های ذیصلاح.
 7. صدور کارت شناسایی کارکنان و انجام کلیه امور مرتبط با اسناد طبقه‌بندی‌شده.
 8. نظارت و مراقبت بر نحوه اجرای امور مربوط به حراست اخبار،اسناد ،پرسنل و تأسیسات واحدهای تابعه.
 9. حفاظت از اطلاعات سخت‌افزاری ،نرم‌افزاری و ارتباطات رایانه‌ای مجموعه استانداری،فرمانداری‌ها،بخشداری‌ها و واحدهای تابعه.
 10. اجرای طرح‌های آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت کشور .
 11. تهیه و کشف رمز و ثبت و صدور نامه‌ها و دریافت و ارسال نامه‌های طبقه‌بندی‌شده استانداری.
 12. ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت کشور به‌منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های لازم.
 13. پیشنهاد طرح‌های حراستی و حفاظتی متناسب موقعیت استان به واحد ذی‌ربط در وزارت کشور.
 14. استفاده از وسایل اطلاع‌رسانی ازجمله بیسیم و تلکس در انجام امور محوله برحسب ضرورت.