دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

Responsive Image

وهاب میزانی

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

شرح وظایف

١- نظارت بر تهیه طرح های جامع، تفصیلی، توسعه شهری و طرح های هادی شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر و شرکت در کمیسیون های مرتبط.
٢- کنترل و نظارت عالیه بر تعیین محدوده حریم شهرها و روستاها در اجرای طرح و پروژه های شهرسازی، عمرانی و تفکیک اراضی استان و همچنین امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد شهری، مقاوم سازی ساختمان ها، ساخت و سازهای غیرمجاز و ارائه گزارش لازم به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سایر مقامات مافوق.
٣- کنترل و بررسی موارد مرتبط با اجرای بندهای ماده ٢٨ قانون برگزاری مناقصات « ه» و « ب» موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه های اجرایی که اعتبار استانی دارند.
٤- هماهنگی و هدایت دستگاه های اجرایی استان در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و استفاده از مصالح استاندارد و همچنین حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات و رفع اختلاف بین آنها و همکاری در تدوین ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه منطبق با موازین، در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب وظایف شورای فنی استان.
٥- نظارت بر رعایت حد مطلوب فضای سبز در مناطق مختلف استان، متناسب با شرایط اقلیمی و نظارت بر ارسال دستورالعمل های قانونی و فنی مربوطه به شهرداری ها و دهیاری ها به منظور اجرا، نظارت بر تهیه و تصویب و اجرای طرح های جداسازی آب شرب از فضای سبز و همچنین پیگیری طرح های توسعه فضای سبز موضوع تفاهم نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری ها.
٦- هدایت و تشکیل جلسات کمیته ها و کمیسیون ها و شرکت در جلسات کارگروه و سایر کمیسیون های مربوط از قبیل ماده 100، ٩٩ و همچنین ریاست کمیته های چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور مرتبط.
٧- هدایت و نظارت عالیه بر اجرای برنامه های عمرانی، واگذاری اراضی و ساخت و ساز براساس آیین نامه مربوطه و احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها و همچنین نظارت بر توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده ١٠١ قانون شهرداری ها.
٨- همکاری و برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت زیست محیطی کلانشهرها، کاهش آلودگی های زیست محیطی و حفاظت از منابع آب استان، از طریق کارگروه کاهش آلودگی هوا، شورای
حفاظت منابع آب استان، شورای عالی آب یا سایر ارتباطات مؤثر.
٩- تأمین موجبات همکاری و تعامل با سازمان نظام مهندسی استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و همچنین امور مربوط به مشکلات مسکن
مهر، مسکن اجتماعی و اخذ گزارش های لازم از دبیرخانه، حسب مورد، موضوع کارگروه مسکن مصوبه ٣٨٥ هیأت وزیران.
١٠ - برنامه ریزی و هماهنگی به منظور حل مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهرستان و بررسی تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی مور دنیاز استان و تعامل با دانشگاه و مؤسسات پژوهشی و تخصصی به منظور ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان.
١١ - نظارت بر به کارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری و رعایت آیین نامه ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه.
١٢ - انجام هماهنگی های لازم و پیگیری امور مربوط به ستاد مناسب سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی- حرکتی.
١٣ - سازمان دهی و ایجاد هماهنگی و همکاری بین دفتر فنی و سایر دستگاه های اجرائی در سطح استان برای پیشبرد عملیات عمرانی.
١٤ - سازمان دهی و انتخاب و اعزام کارشناسان به منظور کنترل و نظارت های فنی برنامه های عمرانی در سطح استان.
١٥ - شرکت در جلسات کارگروه امور زیربنایی، گروه ماده ٥، ایمنی راه ها، تعیین حریم، تبصره ١٠ ماده ١ حفظ اراضی کشاورزی، آب و کشاورزی، ماده ٨ محیط زیست، کارگروه مبارزه با زمین خواری، بازآفرینی شهری.
١٦ - بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
١٧ - شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
١٨ - ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.