اداره کل مدیریت بحران

Responsive Image

محمدرضا علیمی

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- هماهنگی و رصد فعالیت های دستگاه های اجرایی مسئول در امور پیشگیری، مقاوم سازی، بهسازی لرزه ای ساختمان ها، زیرساخت ها، ابنیه و شریان های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده.
٢- نظارت بر مستندسازی حوادث مختلف از طریق تهیه نوار، فیلم، اسلاید و گزارش حوادث و اقدامات به عمل آمده با همکاری ادارات و سازمان ها و نهادهای ذیربط و ارائه آنها به سازمان مدیریت بحران کشور و مراجع استانی.
٣- ایجاد زمینه مناسب تهیه طرح های جامع خطرپذیری در استان به منظور آمادگی های لازم برای حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی.
٤- نظارت و ارزیابی اقدامات و مانورهای برگزارشده در مراحل چهارگانه مدیرت بحران به ویژه آمادگی، مقابله و ارائه گزارش به سازمان مدیریت بحران کشور.
٥- نظارت بر فعالیت های امور مالی مدیریت بحران استان در چارچوب اعتبارات و برنامه های مصوب.
٦- اعزام گروه های کارشناسی به نقاط مختلف استان به هنگام بروز حوادث و سوانح به منظور مستندسازی و تهیه گزارش مستند از حادثه و برنامه ریزی مناسب جهت استفاده در حوادث و بلایای مشابه با همکاری سازمان ها و نهادهای ذیربط.
٧- تعیین اولویت ها و ضوابط اجرایی لازم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات و فراهم نمودن زمینه اجرایی طرح ها و برنامه مربوط به پیشگیری، بازسازی و نوسازی و تأمین خسارات وارده و سایر اعتبارات مورد نیاز برای ارائه به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان.
٨- نظارت بر برنامه های ارتقاء کمی و کیفی ماشین آلات و لوازم و تجهیزات امداد، مدیریت نیروی انسانی امور امدادی و خدمات ایمنی و آتش نشانی در سطح استان با همکاری دستگاه های امدادی، شهرداری ها و دهیاری های استان.
٩- هماهنگی برای سامان دهی و آموزش کلیه تشکل های مردمی، نهادها غیردولتی و نیروهای بسیج با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری و بسیج.
١٠ - افزایش آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ ایمنی و دانش مدیریت بحران از طریق انتشار کتب و نشریات و رسانه های عمومی.
١١ - مدیریت اطلاع رسانی و هشدار سریع و نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی و امدادی قبل و بعد از وقوع حادثه.
١٢ - مدیریت بر تدوین فرایندهای مناسب برای تبیین وظایف دقیق هر یک از دستگاه های اجرایی استان در حوزه مقابله با حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات و بازسازی و بازتوانی و نظارت بر اجرای این فرایندها.
١٣ - نظارت بر تشکیل هسته های فعال در مناطق مستعد حوادث در استان، تشکیل تیم های امداد و نجات شهرستان ها و بخش ها از طریق جمعیت هلال احمر و همچنین ایجاد هماهنگی به منظور اجرای مانورهای مشترک برای افزایش سطح آمادگی در استان ها.
١٤ - ترویج، توسعه و پیگیری امور بیمه در بخش های مختلف، سازمان ها و تأسیسات دولتی، اماکن مسکونی، تجاری و بخش کشاورزی و دامی نظارت عالیه بر عملکرد بیمه ها.
١٥ - نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مربوط به مراحل چهارگانه بحران توسط دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری.
١٦ - مدیریت ارائه خدمات و پیش آگاهی های لازم در خصوص تغییرات فیزیکی، زمینی، هوایی و نظایر آن به واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی جهت کاهش خسارات و اثرات نامطلوب.
١٧ - نظارت مستمر کمی و کیفی بر پروژه ها، طرح ها و برنامه های بازسازی مناطق آسیب دیده (در هنگام وقوع حوادث) در قالب استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و روند پیشرفت پروژه ها، طرح ها و برنامه ها در سطح استان به مقامات و مسئولین ذیربط استانی و سازمان مدیریت بحران کشور.
١٨ - نظارت و سیاست گذاری امور مربوط به پایگاه های چندمنظوره مدیریت بحران و اردوگاه های اسکان موقت و اضطراری.
١٩ - نظارت مستمر بر عملکرد کارگروههای تخصصی ١٤ گانه مدیریت بحران استان و فعالیت های شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان های استان.
٢٠ - ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوط به اقدامات مختلف دستگاه  های اجرایی استانی در زمان بحران های اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه.
٢١ - نظارت بر راه اندازی و به روزآوری بانک اطلاعات و انجام هماهنگی های لازم به منظور جمع آوری داده های مربوط به امکانات و ظرفیت های سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح جهت مقابله با بحران در سطح استان.
٢٢ - اعزام کارگروه های تخصصی به نقاط مختلف استان با هدف نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و پیشگیری در فعالیت ها توسط دستگاه های اجرایی استان و تهیه گزارش و ارسال به مبادی ذیربط.
٢٣ - برنامه ریزی و هماهنگی واحدهای مرتبط جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در ایجاد آمادگی دائمی برای مقابله با حوادث احتمالی در استان.
٢٤ - برنامه ریزی به منظور ایجاد واحد هشدار سریع استانی و رصد نمودن حوادث و بلایای طبیعی از طریق تشکیل مدیریت شبکه اطلاعات مدیریت بحران (شامل سیستم اطلاع رسانی و هشدار) استان و اعلام آن به مرکز و مراجع استان.
٢٥ - بسترسازی لازم در استان ها با اهداف تغییر نگرش مدیران و دست اندرکاران استان از مدیریت حادثه محوری به مدیریت ریسک و کاهش خطرپذیری در کلیه فعالیت ها و اقدامات اجرایی استان.
٢٦ - بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
٢٧ - شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
٢٨ - ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.