رفتن به محتوای اصلی
سعد السلطنه
ساختمان استانداری قزوین
تصویر هدر
امام زاده حسین (ع)
تصویر هدر
سال دولت و ملت، همزبانی و همدلی
رحیمی معاون سیاسی
معاون سیاسی و امنیتی استاندار:
یاری معاونت برنامه ریزی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:
یاری سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
در حکمی از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :