رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه
1
2
3
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری البرز گفت : شهرداریها نسبت به ساماندهی پارکها و فضای سبز در سطح شهرستان اقدام مضاعف داشته باشند .
سرپرست فرمانداری البرز:
۰سرپرست فرمانداری البرز گفت : دو کارگروه جهت اعلام نظر در خصوص مجتمع جامع خدمات اعتیاد و مرکز توان بخشی با هدف مجتمع کردن کمپها در شهرستان البرز تشکیل می گردد .
ترکیب اعضاء هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان البرز مشخص شد .
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری البرز گفت : شهرداریها نسبت به ساماندهی پارکها و فضای سبز در سطح شهرستان اقدام مضاعف داشته باشند .
سرپرست فرمانداری البرز:
۰سرپرست فرمانداری البرز گفت : دو کارگروه جهت اعلام نظر در خصوص مجتمع جامع خدمات اعتیاد و مرکز توان بخشی با هدف مجتمع کردن کمپها در شهرستان البرز تشکیل می گردد .
ترکیب اعضاء هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان البرز مشخص شد .
سرپرست فرمانداری البرز در نشست با دانشجویان شهرستان:
سرپرست فرمانداری البرز گفت : ارتباط و تعامل دانشجویان با مردم و بدنه جامعه در مباحث سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بیش از هرزمان دیگر ضروری است .
استاندار قزوین و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در راستای حمایت از صنایع، بررسی و رفع موانع تولید و آشنایی با دستاوردهای صنعتی از سه واحد تولیدی در شهر صنعتی البرز بازدید کرد.
سرپرست فرمانداری البرز گفت : پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم از وظایف اصلی مسئولان و مدیران است .
سرپرست فرمانداری البرز دراین دیدارگفت : روستاهای شهرستان البرز عمدتا روستا شهر بوده و قابلیت شکوفایی و توسعه بیشتری دارند .
مدیر کل روابط عمومی استانداری :
مدیر کل روابط عمومی استانداری گفت : در مدیریت افکار عمومی و تعامل با رسانه ها روابط عمومی مشارکت محور اثرگذار خواهد بود .
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری البرز گفت : تقویت مشارکت عمومی و مشارکت حداکثری افزایش اقتدار و عزت کشور را در پی خواهد داشت .
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری البرز گفت : نماز وسیله تقرب به خدا و رهایی از مسیر شیطانی است .
اشتراک در لیست اخبار واحد ها